محاسبات خاموش کننده CO2

محاسبات خاموش کننده CO2

محاسبات خاموش کننده CO2

اطفاء حریق دستی بر مبنای CO2

مبنای خاموش کردن توسط CO2 و مواد هالوژنه به صورت دستی یا خودکار از طریق خفه کردن محدوده و عمق حریق است. لذا در محاسبات مربوط به آنها مقدار ماده خاموش کننده حجم احتمالی حریق مهم می باشد. از عوامل مهم دیگر زمان تخلیه و چگونگی پاشش ماده اطفائی روی آتش است. محاسبه برای اطفاء خودکار نیز مشابه همین روش ولی با افزایش فاکتور خاموش کنندگی می باشد. محاسبات برای مواد هالوژنه نیز همانند CO2 می باشد با این تفاوت که محاسبات در تعیین مقدار K یا فاکتور خاموش کننده برای مواد هالوژنه متفاوت می باشد.

مشاوره آتش نشانی

مراحل محاسبات برای CO2

1- محاسبه مساحت کارگاه یا مکان مورد نظر: در این مرحله مساحت کل کارگاه یا ناحیه حریق محاسبه میگردد.

2- محاسبه حجم کارگاه: در این مرحله حجم کل کارگاه یا ناحیه حریق با در نظر گرفتن تجهیزات و کالاها محاسبه می گردد.

3- تعیین دانسیته مواد سوختنی: در این مرحله دانسیته متوسط مواد سوختنی در ناحیه مورد نظر برای تعیین بار حریق محاسبه می گردد. برای این کار وزن تقریبی مواد قابل سوختن در کل مکان بر مساحت آن تقسیم می گردد تا دانسیته مواد سوختنی با واحد کیلوگرم بر متر مربع به دست آید.

بیشتر بدانید . .
معرفی انواع سیستم های ارتینگ و الکترودهای اتصال به زمین

4- تعیین مکان از نظر میزان خطر حریق: با توجه به نوع مواد و دانسیته و نحوه نگهداری آنها نوع مکان در سه گروه کم خطر، خطر متوسط و پر خطر درجه بندی می گردد. عوامل دیگری مانند اهمیت محل و دستگاهها و ارزش کالاها و تجهیزات نیز می تواند در تعیین گروه خطر موثر باشد در این صورت باید در زیر فرم قید گردد. این عامل در تعیین فاکتور خاموش کنندگی K نقش اساسی دارد.

محاسبات خاموش کننده CO2

محاسبات خاموش کننده CO2

بازرسی سیستم اعلام و اطفاء حریق

5- تخمین حداکثر حجم احتمالی حریق: چون در این روش از خفه کردن حجمی استفاده می گردد، باید حداکثر حجمی از ماده سوختنی که ممکن است در هنگام کشف حریق آتش سوزی با داشتن بار حریق و سرعت احتمالی گسترش آتش توسط کارشناس طراح برآورد شود. بدیهی است این حجم نمی تواند بسیار وسیع باشد زیرا در آن صورت به روش دستی قابل اطفاء نخواهد بود. در هر محدوده مورد نظر باید حداقل دو کانون خطر حریق در نظر گرفته شود تا در صورت بروز حریق در بیش از یک محل امکان خاموش کردن آنها توسط افراد حاضر در محل باشد. با توجه به خاموش کنندگی CO2 که به صورت حجمی و عمقی می باشد باید حجم احتمالی حریق در کانون آتش برآورد گردد.

6- تعیین ارزش کالاها و دستگاهها: این عامل با توجه به ارزش آنها، در تعیین K اهمیت ویژه دارد زیرا طرح باید توجیه اقتصادی داشته باشد.

7- تعیین فاکتور خاموش کنندگی: این فاکتور با توجه به ویژگی های خاموش کنندگی CO2 و حداقل تراکم موثر در محوطه حریق، میزان خطر حریق از نظر بار حریق و سرعت گسترش، ارزش دستگاهها و کالاهای در معرض سوختن و میزان مهارت افراد عمل کننده بین 0/68 تا1/5 کیلوگرم بر متر مکعب محدوده تعیین می گردد.

بیشتر بدانید . .
نکات ایمنی جرثقیل

8- محاسبه وزن کلی خاموش کننده مورد نیاز: در این مرحله وزن CO2 مورد نیاز حاصل ضرب حجم احتمالی حریق در فاکتور خاموش کنندگی خواهد بود. باید توجه داشت که معمولا کل ظرفیت اسمی سیلندرهای CO2 تخلیه نمی شود لذا باید محاسبات با تقریب بالا (حدودا 10%) بالاتر در نظر گرفته شود.

شرکت آتش نشانی

9- تعیین تعداد و نوع دستگاههای خاموش کننده: در این مرحله با ملاحظه وسعت کارگاه و دسترسی افراد برای رسیدن به خاموش کننده و نیز حداکثر فاصله دسترسی که نباید از 30 متر بیشتر باشد، تعداد و نوع خاموش کننده ها تعیین می گردد. بدیهی است که خاموش کننده انتخابی باید در اندازه مورد نظر به صورت تجارتی در بازار موجود باشد.

10- برآورد هزینه اجرا: برای این کار بایستی قیمت هر جزء از موارد و با ذکر سیلندر استاندارد  برآورد هزینه گردد. نکته حائز اهمیت تناسب این هزینه ها با ارزش کالا و دستگاهها است که باید دارای توجیه باشد.

11- در خاتمه باید نقشه (پلان افقی) کارگاه یا مکان مورد نظر و محل مناسب نصب خاموش کننده های دستی روی نقشه مشخص گردد.

محاسبات خاموش کننده CO2

محاسبات خاموش کننده CO2

اخذ تاییدیه وزارت کار آتش نشانی

سامانه های کشف حریق

تاییدیه سیستم اعلام و اطفاء حریق

با توجه به آمار و ارقام حوادث اعلام شده ، متآسفانه عدم آگاهی از استفاده از سیستم اعلام و اطفاء حریق، ساختمانها و بعضا کوتاهی افراد مسئول سالیانه شاهد حوادث تلخ و جبران ناپذیری می باشیم.

از این رو از آنجا که وجود سیستمهای اعلام و اطفاء حریق یکی از تجهیزات مهم در زمینه ایمنی ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی میباشد، لذا :

بیشتر بدانید . .
دسته بندی انواع الکترود اتصال به زمین

شرکت آریا ایمن آوات با در اختیار گرفتن مهندسین واجد الشرایط و دارای پروانه اشتغال از سوی سازمان نظام مهندسی ، جزء وندورلیست سازمان ایمنی و آتش نشانی و وزارت کار و رفاه اجتمایی آمادگی همکاری در زمینه های مشاوره، طراحی، اجرا و صدور تاییدیه و گواهی سلامت سیستم های اعلام واطفاء حریق با شرکت ها و سازمان ها و تمامی پروژه های تجاری، اداری، صنعتی و مسکونی می باشد.

کمترین زمان و رقابتی ترین قیمت ها را از ما بخواهید .

پشتیبانی سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *