تمام نوشته های hami emami

۲۷آذر/۰۲
اقدامات اولیه آسانسور

اقدامات اولیه آسانسور

اقدامات اولیه آسانسور اقدامات اولیه آسانسور بازرسی آسانسور الزامات اولیه انتخاب آسانسور * طراح باید تعداد، ظرفیت و نوع (مسافربر، باربر،…) آسانسورهای ساختمان را در مراحل اولیه طراحی، تعیین و آن هابیشتر…

۱۲آذر/۰۲
اندازه گیری بازده سیستم های احتراق و دیگ های بخار

اندازه گیری بازده سیستم های احتراق و دیگ های بخار

 اندازه گیری بازده سیستم های احتراق و دیگ های بخار  اندازه گیری بازده سیستم های احتراق و دیگ های بخار چندین روش برای اندازه گیری بازده سیستم های احتراق و دیگ هایبیشتر…