5/5 - (21 امتیاز)

چاه ارت

( محتوای مطالب ) حتما تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه .

چاه ارت

حفر چاه ارت اتصال به زمین، یکی از معمول ترین روش های احداث الکترود زمین اساسی جهت حفاظت سیستم و ایمنی می باشد. عمق چاه ارت حفر شده از جایی شروع می شود که به طور دائم نم طبیعی وجود داشته باشد.

در بعضی موارد برای کم کردن مقاومت اتصال زمین لازم است اقدام به آماده سازی یا تعویض خاک نمود. در حقیقت برای ایجاد یک اتصال زمین با عمری طولانی، لازم است زمینی را که در اطراف الکترود قرار دارد با خاک یا ماده ای که مقاومت ویژه آن کم است (بنتونیت؛ بتن خاص، روش سنتی با استفاده از مخلوط نمک و ذغال) تعویض نمود.

اجرای چاه ارت

چاه ارت

الکترود داخل چاه ارت

برای انتخاب الکترود داخل چاه ارت نیز می توان از سیم لخت چند مفتولی مسی و یا از الکترود صفحه ای مسی که در ته چاه ارت قرار می گیرد، استفاده نمود.

البته انتخاب سیم لخت چند مفتولی مسی به عنوان الکترود هم از نظر اقتصادی و هم از نظر یک پارچه و یک تکه بودن الکترود و هادی تا ترمینال اصلی زمین نسبت به صفحه برتری محسوسی دارد.

برای این منظور می توان در انتهای چاه ارت، سیم لخت چند مفتولی مسی را به صورت پنج حلقه مارپیچی

به قطر هر حلقه حدود نیم متر پیچیده و در زمین قرار داد و بقیه سیم را بصورت یکپارچه تا سطح زمین و از

آنجا تا محل ترمینال اصلی اتصال زمین هدایت نمود.

(توضیحات تکمیلی در مورد آماده سازی چاه ارت و نحوه اجرای چاه ارت در سایت شرکت آریا ایمن آوات موجود می باشد.)

 

چاه ارت

تست چاه ارت

برای اندازه گیری و تست چاه ارت از دستگاه های اهم متر مختلف می توان استفاده نمود. در این مطلب

نحوه تست چاه ارت با دستگاههای اهم متر سه سیمه را شرح می دهیم.

ابتدا رنج دستگاه را از مقدار Ω2000 پایین می آوریم تا به دستگاه آسیب نرسد دکمه فشاری روی دستگاه

جهت ثبت اندازه  مقاومت می باشد. دستگاه دارای سه جای فیش سبز، زرد و قرمز است که به سیم های

همراه دستگاه وصل می شوند:

  • سیم سبز رنگ که به سیم مسی بیرون آمده از چاهی که می خواهیم اندازه بگیریم وصل می شود.
  • سیم زرد رنگ که راد ولتاژ می باشد و حدود 10 تا 15 متر است.
  • سیم قرمز رنگ که راد جریان می باشد و حدود 20 تا 30 متر است.

همچنین دستگاه دارای دو میله فولادی جهت کوبیدن در زمین می باشد.

اندازه گیری مقاومت چاه

تست چاه ارت به روش 50%

فیش سبز را به الکترود زمین وصل می کنیم ( اگر سیم مسی خارج شده از چاه؛ داخل ارت

باکس قرار گرفته آن را جدا می کنیم. البته با رعایت نکات ایمنی و اینکه مطمئن شویم

با جدا نمودن ارت از سیستم، مشکلی پیش نمی آید).

فیش زرد رنگ را  به میله کوبیده شده در فاصله 10 متری از نقطه اندازه گیری متصل می کنیم

سپس 10 متر دیگر فاصله می گیریم و میله دوم را می کوبیم و فیش قرمز را به آن وصل می کنیم

(توجه داشته باشید میله های کوبیده شده در راستای یک خط از نقطه ابتدایی سیم سبز متصل به زمین باشند).

در این حالت دکمه روی دستگاه را فشار می دهیم تا مقاومت چاه ارت را اندازه بزند.

آن را یادداشت می کنیم و راد ولتاژ (میله متصل به فیش زرد) را یک متر به چپ آورده و می کوبیم و

دوباره اندازه می زنیم. اینکار را یکبار دیگر بدین صورت که میله را یک متر از جای اول خود به

سمت راست برده و میکوبیم و دوباره اندازه می زنیم. حالا سه مقدار به دست آورده ایم

مقاومت چاه برابر میانگبن این سه مقدار خواهد بود.

نکته: اگر اختلاف این سه مقدار اندازه گیری شده بیش از 10% بود راد ها را دورتر می کوبیم مثلا فاصله های 15 متری.

تست چاه ارت به روش 65%

در این روش فیش سبز رنگ به سیم مسی خارج شده از زمین وصل شده میله اول را در

فاصله 12.5 متری کوبیده فیش زرد را به آن وصل می کنیم؛ سپس 7.5 متر دیگر پیش میرویم و میله

دوم را کوبیده و فیش قرمز را به آن وصل می کنیم.

سه بار همانند روش 50% اندازه گیری می کنیم و میانگین مقادیر را بدست می آوریم.

این روش نسبت به 50% کمی دقیق تر می باشد.

نکته: چند ساعت قبل از تست و اندازه گیری چاه ارت آب داخل آن می ریزیم تا مقاومتش کاهش یابد.

(توضیحات تکمیلی در مورد انواع روش های تست چاه ارت در سایت شرکت آریا ایمن آوات موجود می باشد.)

سئو سایت