Rate this page

روشنایی در محیط کار

پیشرفت صنایع ، ازدیاد واحدهای صنعتی و تولیدی و نیاز روزافزون به بازدهی بیشتر صنایع تامین نیازهای مصرف کنندگان ایجاب می کنند که کار بیشتر در محیط های بسته در مدت شبانه روز ادامه داشته باشد . بنابراین استفاده از نور مصنوعی به تدریج توسعه یافته است .

امروزه مسئله روشنایی برای کارگاههای بزرگ صنعتی اهمیتی ویژه یافته است ، زیرا کمبود روشنایی در محیط کار افزون بر ایجاد خستگی اعصاب ، آسیب های دیگر به سلامت و بینایی کارگر وارد می آورد

بی گمان مهمترین حس انسان بینایی است و از اهمیت حیاتی برخوردار است . روشنایی رضایت بخش دارای ویژگی های زیر است

  • نور کافی باشد
  • درخشندگی سطح سبب چشم زدگی نگردد
  • سایه های مزاحم موجود نباشد

میزان روشنایی مناسب برای کارهای مختلف

محل کار میزان روشنایی برحسب لوکس
کارگاه کارهای بزرگ و درشت

کارهای ظریف

کارهای بسیار ظریف

۸۰-۱۰۰

۱۵۰-۲۵۰

۵۰۰-۱۰۰۰

اداره اتاقهای کار

اتاق نقشه کشی

۱۵۰-۲۵۰

۳۰۰-۵۰۰

منزل برای انجام کارهای عادی ۱۰۰-۲۰۰
مدارس برای انجام فعالیت های دانش آموزان ۱۰۰-۲۰۰

از نور نه تنها برای رویت اشیاء و انجام کارها ، بلکه به عنوان عاملی برای ایجاد یک محیط کار مطبوع و دلپذیر استفاده می شود. به همین جهت میزان نور با توجه به ماهیت و نوع کار و درجه ظرفیت و دقت مورد نیاز در آن ، در حدی می بایست تامین گردد که کارگران بتوانند وظایف خود را به راحتی انجام دهند. امروزه مسئله روشنایی برای محیط کار علاوه بر ایجاد خستگی اعصاب ، صدمات دیگری به سلامت و بینایی کارگران و کارکنان وارد می آورد .