5/5 - (10 امتیاز)

بازرسی چاه ارت بازرسی فنی چاه ارت

بازرسی چاه ارت

سیستم اتصال به زمین یا همان چاه ارت (Earth) سیستمی است که  با حفاری و نصب آن به سیستم برق ساختمان از حوادث برق گرفتگی جلوگیری می کند. پیاده سازی این چاه بدین صورت است که چاهی عمیق در عمق چند متری زمین حفاری می شود تا به بخش رطوبت زمین برسد. در انتهای این چاه صفحه ای مسی جوش داده می شود. اطراف این صفحه مسی از ترکیب خاک و ذغال سنگ (بنونیت) پوشانده می شود. راه اتصال صفحه ی مسی با تابلو تست باکس از طریق کابلی مسی صورت می پذیرد.

بازرسی چاه ارت

بازرسی چاه ارت

بازرسی فنی چاه ارت

پیاده سازی این چاه اصول و استانداردهایی دارد که پیاده سازی آن باید به وسیله ی یک گواهینامه تائید گردد. روند دریافت گواهینامه پس از  بازرسی چاه ارت ( تست چاه ارت ) انجام می پذیرد. این گواهینامه مشخص می سازد که چاه ارت یا صاعقه گیر، به صورت اصولی پیاده سازی شده است.بازرسی چاه ارت بازرسی فنی چاه ارت

تست و بازرسی این سیستم می بایست به صورت سالانه انجام گیرد تا صحت عملکرد آن بررسی گردد.

لزوم بازرسی تست چاه ارت

سالانه اخبار زیادی مبنی بر اینکه حوادث برق گرفتگی در منازل و محل کار رخ می دهد؛ صفحات حوادث روزنامه ها را پر می کند. برق گرفتگی در اثر تغیر ولتاژ و یا اصابت صاعقه می تواند جان بسیاری از انسان ها را به خطر بیندازد. از این رو سیستم ارت جهت جلوگیری از چنین اتفاقاتی در ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری راه اندازی می شود.

سیستم ارت به طور کل بر روی جلوگیری از آسیب در اثر تغیر ولتاژ به انسان ها، به تجهیزات و وسایل الکتریکی و الکترونیکی ، جلوگیری از ولتاژ تماسی، جلوگیری از ولتاژ اضافی، جلوگیری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه و آذرخش و… پیاده سازی می شود.

مواردی که طی بررسی و بازرسی چاه ارت می بایست چک شود:

 • بررسی مقاومت الکتریکی کل سیستم ارت
 • بررسی نشتی ولتاژ
 • برخورداری سیم های خروجی چاه از ترمیناتور آزمون
 • کلیه تجهیزات الکتریکی به این سیستم متصل باشند.
 • سیستم های سرمایشی و گرمایشی به به سیم ارت اتصال داشته باشند.
 • میزهای فلزی و تسمه نقاله در محل کار به سیم ارت متصل باشند.
 • همبندی سیستم اتصال به زمین (ارت)با لوله کشی آب و گاز

 

 

تعریف گراند یا ارتگراند یا ارت در سیستم سیم کشی برق AC ، هادیی است که یک مسیر با امپدانس کمی را به زمین ایجاد تا از بروز ولتاژهای خطرناک گذرا در تجهیزات جلوگیری نماید.

اجرای چاه ارت

هادی زمین (GROUNDING CONDUCTOR) دارای جریان نمی باشد.

بازرسی چاه ارت

بازرسی چاه ارت

عموما در آمریکای شمالی از کلمه GROUND  و در کشورهای انگلیسی زبان از EART استفاده می نمایند.

تست فنی و بازرسی چاه ارت

انواع روش های تست چاه ارت و اندازه گیری مقاومت الکترود زمین:

 • تست چاه ارت و اندازه گیری مقاومت سیستم ارت به روش ۶۲٪
 • تست چاه ارت و اندازه گیری مقاومت سیستم ارت به روش افت ولتاژ
 • تست چاه ارت و اندازه گیری مقاومت الکترود زمین به روش کلاسیک
 • تست چاه ارت و اندازه گیری مقاومت الکترود زمین به روش شیب
 • تست چاه ارت و اندازه گیری مقاومت الکترود زمین به روش آزمون ۹۰/۱۸۰
 • تست چاه ارت و اندازه گیری مقاومت الکترود زمین به روش چیدمان مثلثی
 • تست چاه ارت و اندازه گیری مقاومت الکترود زمین به روش تکنیک الکترود متصل
 • تست چاه ارت و اندازه گیری مقاومت سیستم ارت به روش دو الکترودی (ارت مرده)
 • تست چاه ارت و اندازه گیری مقاومت الکترود زمین بدون کوبیدن میله
 • تست چاه ارت و اندازه گیری مقاومت الکترود زمین به روش تزریق جریان (کلمپی)
 • تست چاه ارت و اندازه گیری مقاومت الکترود زمین به روش سه نقطه

بازرسی فنی و تست چاه ارت با روش افت پتانسل کلاسیک

در این روش تست چاه ارت از دو میل برای اتصال ترمینال های دستگاه به زمین جهت تست چاه ارت که یکی (میل جریان) و دیگری (میل ولتاژ) نامیده می شوند جهت تست چاه ارت استفاده می شود. مطابق شکل زیر میل دورتر میل جریان در فاصله ای کافی و مناسب از الکترود اصلی جهت تست چاه ارت کوبیده می شود به گونه ای که این دو خارج از حوزه مقاومتی هم قرار می گیرند (فاصله Dc). میل نزدیکتر یعنی ولتاژ در فاصله Dp نزدیک به الکترود اصلی

تست چاه ارت توسط دستگاه

(مثلا پنج درصد Dc) کوبیده شده و مقاومت نشان داده شده تست چاه ارت توسط دستگاه یادداشت می شود. بازرسی چاه ارت بازرسی فنی چاه ارت سپس میل ولتاژ در نقاط متعدد با فواصل مساوی (مثلا در ۲۰ نقطه) تا نزدیک میل جریان مانند شکل جابه جا شده و هر بار مقاومت اندازه گیری شده در تست چاه ارت یادداشت می شود. نمودار مقاومت های اندازه گیری شده بر حسب فاصله در دو حالت مختلف در شکل زیر نشان داده شده است.

فاصله الکترود های چاه ارت

هر گاه در تست چاه ارت فاصله الکترود جریان با الکترود اصلی مناسب بوده و شرایط اندازه گیری و تست چاه ارت

صحیح نیز فراهم باشد مانند منحنی A در شکل پایین مقاومت زمین به صورت صعودی با یک ناحیه تخت در وسط

شکل خواهد بود که مقدار ناحیه تخت، اندازه واقعی مقاوت الکترود اصلی می باشد. در شرایطی که در

تست چاه ارت فاصله Dc کمتر از مقدار مناسب باشد، نمودار منحنی مانند B در شکل بوده و در این صورت

اندازه گیری معتبر نیست. در چنین حالتی باید با افزایش فاصله میل جریان از الکترود اصلی ، تمامی مراحل

تست چاه ارت و اندازه گیری را تکرار نمود تا منحنی مناسب حاصل شود.

موارد مصرف ارت الکترونیکی:

بانک ها، واحد‌های تجاری، اداری، مسکونی، صنعتی و دستگاه‌های مصرف کننده برق مانند: خودپرداز، سرورها، رک ها. رایانه، لوازم خانگی ، دستگاه‌های صنعتی،تجهیزات مخابراتی،تجهیزات ابزار دقیق،دوربین‏های حفاظتی و مراکز تعمیرات تجهیزات جریان ضعیف.بازرسی چاه ارت بازرسی فنی چاه ارت

مشخصه‌های سیستم الکترونیکی:

 • تخلیه الکتریکی به طور کامل انجام شده و قادر به تامین نقطه صفر (مرجع ) تجهیزات جریان ضعیف است.
 • تخلیه الکتریسیته ساکن بر روی بدنه تجهیزات
 • تخلیه الکتریکی نشت فاز (AC) روی بدنه
 • تخلیه القاء الکترومغناطیسی
 • حفاظ سیستم ارت الکترونیکی، تخلیه الکتریکی مستقیم فاز در مایعات را با ایمنی بالا انجام می‌دهد.
 • حفاظت در مقابل سرج خط فاز تا ۳۰۰۰ ولت
 • حفاظت از مصرف کننده در زمان قطع ناگهانی خط نوترال (در این حالت امکان دارد دستگاه ارت الکترونیکی آسیب ببیند، در حالیکه مصرف کننده با درجه بالا حفاظت می‌شود)
 • تامین نقطه صفر بر روی بدنه تجهیزات حساس و کمک به تصمیم گیری صحیح

نحوه نصب سیستم  ارت الکترونیکی:

در نصب دستگاه ارت الکترونیکی کافیست فاز و نول دقیقا در محل قرارگیری خود نصب شود و دستگاه ارت الکترونیکی در نزدیکترین محل ممکن به دستگاه مصرف کننده که قابل نصب و راه اندازی است و حلقه واسط بین برق ورودی و مصرف کننده می‌باشد، قرار گیرد.

روش تست ارت الکترونیکی:

بهترین روش جهت تست ارت الکترونیکی روش تست ارت دو نقطه ای (تست ارت با دو پراب یا ارت مرده)

می باشد که نکته حائز اهمیت در اینجا این می باشد که با توجه به نصب ارت الکترونیکی در مراکزی که

دستگاه های حساس مانند سیستم های بانکی و یا مخابرات است، که در این مراکز عمدتا از سیستم

برق UPS نیز استفاده می شود لذا در هنگام تست ارت الکترونیکی (تست ارت الکتریکی) بایستی

به این نکته توجه شود که به دلیل جابه جایی نقطه نول UPS (جابجایی نقطه نول به معنی وقوع اختلاف پتانسیل

اندازه گیری ارت

بین نقطه اتصال ستاره سه فاز و زمین حقیقی است،وقتی نقطه صفر مجازی از زمین حقیقی ایزوله باشد،

حداکثر جابجایی نقطه صفر را در سیستم شاهد خواهیم بود که همراه با اضافه ولتاژ قابل توجه روی فازهای

سالم است) از نول UPS  جهت اندازه گیری ارت و تست ارت الکترونیکی استفاده نشود زیرا خطای

فاحشی در اخذ مقدار مقاومت الکتریکی در دستگاه ارت تستر مشاهده خواهد شد، در نتیجه برای

تست ارت الکترونیکی به روش ارت مرده بایستی از نول (نول شهری) استفاده شود، که طبق گفته

سازندگان دستگاه در صورت روشن بودن و سالم بودن دستگاه میزان مقاومت این تجهیز بایستی عددی

در حدود ۰.۵ اهم را دستگاه ارت تستر نشان دهد.

بازرسی سیستم همبند ارت | بازرسی چاه ارت | شرکت آریا ایمن

شرکت آریا ایمن در زمینه بازرسی چاه ارت ، اجرای چاه ارت و بازرسی سیستم همبند ارت فعالیت دارد.
هرگونه مشکل در اجرای چاه ارت و نادیده گرفتن آن مشکلات زیادی را همراه دارد بازرسان شرکت کارن با تجربه و زمینه فعالیتشان آماده ارائه کلیه خدمات بازرسی می باشند.بازرسی چاه ارت بازرسی فنی چاه ارت

بازرسی سیستم همبندی ارت

استفاده از سیستم اتصال به زمین (ارت) در کاهش حوادث برق گرفتگی خانگی و صنعتی نقش به سزایی دارد.
لذا استفاده از آن ضروری و اهمیت شایانی دارد. شرکت بازرسی سیستم همبند ارت نیک بیشن کارن با بهره گیری از کادری متخصص و تجهیزات پیشرفته خدمات بازرسی از چاه های ارت را ارائه می نماید.
در این پروسه مقاومت چاه ارت و یا صاعقه گیر با دستگاه هایی با دقت بسیار بالا اندازه گیری می شود و

در صورت مناسب بودن مقاوم چاه گواهی نامه مورد تایید اداره کار صادر می گردد.بازرسی چاه ارت بازرسی

فنی چاه ارت بازرسی سیستم همبند ارت نیز اهمیت فراوانی دارد که در صورت رضایت بخش بودن نتیجه

بازرسی گواهی مرتبط مورد تایید اداره کار صادر می شود.

بازرسی همبندی ارت :

جهت بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح سیستم ارتینگ همبندی ضروریست موارد زیر کنترل شود :

 • مقاومت الکتریکی کل سیستم اتصال به زمین اندازه گیری شود .
 • نشتی ولتاژ در سیستم چک شود .
 • سیم های خروجی چاه ارت می بایست دارای ترمینال آزمون (برای اندازه گیری مقاومت مستقل چاه ارت ) باشند.
 • سیم حاصل از توازی سه چاه ارت می بایست مستقیماً و بدون هیچگونه انشعابی به شینه ارت تابلوی اصلی برق منتقل شده و پس از اتصال نول و ارت در محل تابلوی اصلی برق ، برگشتی سیم ارت بصورت مستقل و مجزا از سیم نول به کلیه تجهیزات الکتریکی متصل گردد. (سه فاز بصورت پنج سیم و تک فاز بصورت سه سیم).
 • تعبیه کفپوش عایق مناسب و استاندارد پیرامون تابلوهای برق الزامی است.
 • کلیه پریزهای تکفاز و سه فاز می بایست از نوع ارت دار بوده و به سیم ارت نیز مجهزگردند.
 • همبندی سیستم اتصال به زمین با لوله کشی گاز ، آب ، هوای فشرده و اسکلت سوله الزامی است.
  (این اتصال در هر مورد می بایست حداقل در دو نقطه و پس ازتابلوی اصلی برق صورت گیرد.
 • کلیه تجهیزات الکتریکی از جمله کمپرسورها ، شوفاژ و الکتروموتورها و تابلوهای مربوطه ، هواکشها ، برخی پرسهای ضربه ای و هیدرولیک، دریلهای عمودی، فرز، دستگاههای پرچ ، سنگ روی میز، دستگاههای یونیت، سند بلاست، بالابر سیار، جرثقیل سقفی، بدنه چراغهای روشنایی ، دستگاههای هواساز و تابلوهای برق مربوطه و ….می بایست به سیم ارت مجهز گردند.
 • بدنه کلیه تابلوها می بایست به سیم ارت متصل شوند.
 • کلیه کولرهای آبی و گازی و بخاری های برقی و آبسردکن ها می بایست به سیم ارت متصل شوند.
 • کلیه میزهای فلزی و میزهای تسمه نقاله در واحد مونتاژ می بایست به سیم ارت متصل شوند. (حداقل در دو نقطه)

بازرسی چاه های ارت

به دلیل اهمیت کارکرد صحیح بازرسی سیستم همبند ارت و جلوگیری از ولتاژ های تولید شده در بدنه ساختمان و همچنین جلوگیری از خطرات صاعقه ضروری است که مقاومت سیستم همبند ارت و استاندارد بازرسی چاه ارت بازرسی شود.بازرسی چاه ارت بازرسی فنی چاه ارت
بازرسی چاه ارت و بازرسی سیستم همبند ارت با چند روش انجام می شود، از حمله این روش ها تست و بازرسی چاه ارت با افت پتانسیل است.

در کنار توسعه سازمان های جدید روش بازرسی چاه ارت به صورت استاندارد انجام شد.
با کاوش اپراتور به سمت الکترود فعلی و نمودار نمودن اندازه گیری ها، کاربر می تواند مشخصاتی را ایجاد کند که با اطمینان از مقاومت الکترود زمین استفاده کند.
این روش بازرسی چاه ارت به روش ” پتانسیل راهنمایی اندازه گیری( ANSI/IEEE )” شناخته شده است.

موارد بازرسی فنی چاه ارت

مقاومت الکترود زمین در چاه ارت به سه مؤلفه زیر بستگی دارد :

 • مقاومت در برابر الکترود
 • مقاومت بین الکترود و خاک مجاور آن
 • مقاومت زمین اطراف
 • بازرسی چاه ارت بازرسی فنی چاه ارت

مقاومت دربرابر خود الکترود – بازرسی چاه ارت :

میله ها، لوله ها، سازه ها و سایر وسایل معمولاً برای اتصال زمین می شود.
مقاومت الکترود از اندازه کافی یا سطح مقطع کافی برخوردار است که مقاومت آنها در برابر مقاومت کل ناچیز است.

بازرسی چاه ارت – مقاومت در برابر تماس با الکترود – زمین :

این مقاومت بسیار ناچیز است.
اگر الکترود عاری از رنگ یا گریس باشد و زمین محکم بسته شود، مقاومت در برابر تماس ناچیز است.
زنگ زدگی روی الکترود آهن تأثیر کم یا ناچیزی دارد اما اگر یک لوله آهنی زنگ زده باشدریال قسمت زیر شکاف به عنوان بخشی از الکترود زمین مؤثر نیست.

بازرسی چاه ارت – مقاومت در اطراف زمین :

الکترود منتقل شده به زمین از مقاومت یکنواخت جریان را از همه جهات تابش می کند.
الکترودی که توسط پوسته های زمین احاطه شده است، پوسته زمین نزدیکترین الکترود به طور طبیعی کمترین سطح را دارد و بنابراین بیشترین مقاومت را نشان می دهد.

دیگر روش های بازرسی فنی چاه ارت

 • تست و بازرسی چاه ارت به روش چیدمان مثلثی
 • تست و بازرسی چاه ارت به روش آزمون 180/90
 • تست و بازرسی جاه ارت به روش الکترود متصل
 • تست و بازرسی چاه ارت به روش دو نقطه ای
 • تست و بازرسی چاه ارت به روش تزریق جریان کلمپی

در تمام روش های بازرسی چاه ارت که در بالا بیان شده است اصول کار بر مبنای این است که توسط دستگاه میگر ERTH METER، جریان برق به زمین وارد و از طریق الکترود E تزریق می شود و از طریق الکترود V میزان ولتاژ خوانده شده و مقاومت چاه از طریق R=V/I محاسبه می گردد.
به دلیل اهمیت چاه ارت و سالم بودن آن بازرسی چاه ارت از اهمیت بسیاری بالا برخوردار است.

آزمون افت پتانسیل می تواند بسیار حائز اهمیت و قوی باشد.
حتی روش های مصلحت آمیز هنوز هم شما را به رشته و پیشبرد رشته نیاز دارند.
بازرسی چاه ارت یک جهش کوانتومی را نشان می دهد.
کافی است که آن را بر روی میله زمین بچسبانید و خواندن آن را بگیرید.

اهمیت بازرسی فنی چاه ارت

چاه ارت و سیستم ارتینگ جهت ایمنی ساختمان، افراد و تجهیزات موجود در ساختمان برای جلوگیری از خطرات صاعقه طراحی شده است.
اگر زمین ساختمان مناسب باشد حتماً از چاه ارت استفاده می شود در غیر این صورت از سیستم ارتینگ استفاده می شود.
ضرورت استفاده از چاه ارت و سیستم ارتینگ برای ساختمان های بلند اهمیت زیادی دارد.

صاعقه گیر سرج ارستر برق گیر

انواع سیستمهای اتصال به زمین عبارتند از:

1) TN شامل TN-C ،  TN-S و TN-C-S
2) TT
3) IT

نامگذاری سیستمهای الکتریکی مذکور به صورت ذیل است:

الف) از دو حرف اصلی شناسایی، حروف اول سمت چپ رابطه سیستم با زمین را مشخص می‌کند.
حرف اول از سمت چپ  T( برگرفته از کلمه Terra  ( لاتین ) به معنای زمین : بدین معناسب که یک نقطه از سیستم به زمین وصل است.
حرف اول از سمت چپ I ( برگرفته از کلمه Isolated ) : نشان می‌دهد که سیستم از زمین مجزاست یا با مقاومتی بزرگ به آن وصل است.

ب) از دو حرف اصلی شناسایی ، حرف دوم از سمت چپ رابطه بدنه‌های هادی تجهیزات با زمین را مشخص می‌کند :
حرف دوم از سمت چپ :N   نمایانگر آن است که بدنه‌های هادی به هادی خنثای زمین شده، وصل هستند.
حرف دوم از سمت چپ :T   مشخص می‌کند که بدنه‌های هادی، مستقل از زمین سیستم، به زمین وصل هستند.

ج) حروف کمکی نشان‌دهنده زیر سیستمها هستند. (  S-C)
حرف سوم از سمت چپ : S بدنه‌های هادی از طریق یک هادی حفاظتی مخصوص (PE) در مبدأ به نقطه خنثای سیستم وصل می‌شود. (سیستم TN-S)
حرف سوم از سمت چپ : C بدنه‌های هادی از طریق یک هادی حفاظتی مشترک مخصوص و خنثی (PEN) به زمین وصل می‌شود . (سیستم TN-C)

سیستم T N

در این سیستم منبع انرژی (ترانس پست یا ژنراتور برق) در یک یا چند نقطه ارت ‌شده و قسمتهای هادی در

دستر و قسمتهای هادی بیگانه تأسیسات تنها از طریق سیمهای ارت به نقطه یا نقاط ارت شده منبع متصل می‌شوند.

بازرسی چاه ارت بازرسی فنی چاه ارت به عبارت دیگر مسیری رسانا برای عبور جریانهای اتصال به زمین

تأسیسات به نقطه یا نقاط ارت شده منبع وجود دارد.

این سیستم به چند دسته تقسیم می‌شود:

الف ) سیستم T N – C

در این سیستم، سیم ارت و نول مشترک هستند.
به عبارت دیگر سیم نول که از شینه نول تابلوی اصلی به مصرف‌کننده‌ها برده می‌شود، هم به عنوان نول مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم به عنوان سیم ارت یعنی یک انشعاب از سیم نول به بدنه هادی دستگاههای مصرف‌کننده به عنوان سیم ارت وصل می‌شود.
کابلهای هم مرکز ارت شده یا کابلهای غلافدار فلزی ارت شده که مسیر برگشتی برای عبور جریان اتصال به زمین را فراهم می‌آورند، نمونه‌هایی از این سیستم هستند.

سیستم اتصال به زمین TNC – چاه ارت

ب) سیستم T N – S

در این سیستم، سیمهای نول و ارت از یکدیگر جدا هستند.
یعنی در محل تابلوی اصلی برق علاوه برشینه نول، شینه دیگری به نام شینه ارت وجود دارد که سیم ارت اصلی از الکترودهای زمین به آن وصول شده و از آنجا به موازات سیمهای نول و فازها (به صورت پنج سیمه) تا دستگاههای مصرف‌کننده برده شده و به بدنه هادی آنها متصل می‌شود.

سیستم اتصال به زمین TNS

ج) سیستم T N – C – S

تنها در بخشی از این سیستم (معمولاً در ابتدا)، سیم نول و ارت با یکدیگر مشترک هستند و از آن نقطه به بعد، سیم پنجمی از نول منشعب شده و جداگانه به بدنه دستگاههای مصرف‌کننده اتصال داده می‌شود.

سیستم اتصال به زمین TN_C_S

سیستم TT

در این سیستم منبع انرژی (ترانس پست یا ژنراتور برق) در یک یا چند نقطه ارت‌شده و قسمتهای هادی در دسترس و هادی بیگانه تأسیسات به الکترود ارت محلی یا الکترودهایی که نقطه نظر الکتریکی مستقل از ارتهای منبع سیستم هستند، متصل می‌شوند.
یعنی اتصال به زمین حفاظتی هیچگونه ارتباطی با اتصال به سیستم ندارد.

سیستم اتصال به زمین TT

 سیستم IT

در این سیستم منبع انرژی (ترانس پست یا ژنراتور برق) یا به طور کلی ارت نشده، یا از طریق یک امپدانس

بزرگ ارت می‌شود و قسمتهای هادی در دسترس تأسیسات نیز به الکترود ارتی که از نظر الکتریکی

مستقل است، وصل می‌شوند.
بازرسی چاه ارت بازرسی فنی چاه ارت در این سیستم نیز اتصال به زمین حفاظتی و اتصال سیستم

با یکدیگر ارتباط ندارند.
استفاده از این سیستم برای شبکه‌های عمومی توزیع برق ممنوع است.

سیستم اتصال به زمین IT – بازرسی چاه ارت

از انواع سیستمهای مذکور تنها استفاده از سیستم اتصال به زمین نوع TN در کارخانه‌ها و کارگاهها الزامی است.
مگر آنکه نوع کارخانه یا کارگاه، استفاده از سیستمهای TT  و  IT را ایجاب کند که در این صورت لازم است با ذکر دلایل، اجازه مخصوص برای استفاده از این سیستم ها گرفته شود.

هادی خنثی (N) و هادی حفاظتی (PE) باید از همدیگر مجزا باشند و فقط در یک نقطه (نقطه مبدأ) به یکدیگر وصل شوند نباید از محل جداشدن هادیهای خنثی و حفاظتی آنها را در نقطه دیگری به یکدیگر وصل کرد.

علت این امر آن است که در صورت اتصال مکرر سیم نول و ارت به یکدیگر، حلقه ایجاد می‌شود که جریان چرخشی ناشی از آن در سیستمهای مخابراتی و الکترونیکی پارازیت یا نویز ایجاد می‌کند.
در سیستم قدرت خالی بودن ظرفیت جریان سیم ارت مهم است. در صورت پر بودن ظرفیت  ( ایجادLOOP  ) سیم ارت وظیفه خود را در موقع لزوم به درستی انجام نخواهد‌ داد.

بازرسی چاه ارت توسط شرکت آریا ایمن با بازرسان مجرب انجام می شود.
جهت کلیه بازرسی ها با شرکت کارن تماس بگیرید.بازرسی چاه ارت بازرسی فنی چاه ارت

اینستاگرام آریا ایمن

https://www.instagram.com/ariyahse/