Rate this page

افرازه یا لیفتراک (Fork Lift):

ماشینی است دارای یک دکل، شاخک و ملحقات که با توجه به نوع فعالیت برای حمل و نقل، جابجائی و انبار نمودن بارها در اشکال و ظرفیتهای مختلف طراحی و ساخته می‌شود و متناسب با نوع کار و محیط از سوخت‌های فسیلی، گاز یا برق استفاده می‌کند.

طبقه بندی لیفتراک ها

– لیفتراک های صنعتی Industrial Fork Lifts

– لیفتراک های کارگاهی Rough Terrain Fork Lifts

اجزا اصلی لیفتراک:

۱ – بدنه (Frame)

قسمت اصلی و چارچوب دستگاه است که دکل، اکسل ها،چرخ ها ،وزنه تعادل، حفاظ فوقانی و نیروی محرکه و در برخی از

دستگاه ها مخازن سوخت و روغن روی آن قرار می گیرد.

۲- وزنه تعادل (Counterweight)

یک جرم سنگین ریخته گری شده از فلز چدن که به پشت بدنه برای حفظ پایداری و تعادل دستگاه نصب می شود.

۳ -اتاق راننده (Cabin)

محل استقرار راننده لیفتراک است و شامل صندلی، پدال ها، اهرم های کنترلی، فرمان، کلیدها، کمربند ایمنی، محافظ

راننده،نشانگرها و داشبورد است. اتاق راننده ممکن است باز یا بسته باشد و لی حتما باید داری حفاظ بالاسری باشد.

۴ – حفاظ بالاسری (Overhead Gaurd)

یک سقف فلزی محکم برای حفاظت راننده در مقابل سقوط اشیاء است.

۵- نیروی محرکه (Power Source)

بر اساس نوع لیفتراک، نیروی محرکه می تواند گازی، بنزینی، گازوئیلی یا برقی باشد.

۶ – سیلندر هیدرولیک (Hydraulic Cylinder)

این سیلندر روی بدنه و دکل لیفتراک نصب و موجب حرکت دکل و جابجایی بار می شود.

۷- سیستم ترمز (Brake System)

شامل ترمزهای پارک و عملکرد دستگاه است و در سمت چپ جلو داشبورد و زیر پای راست راننده تعبیه شده است.

۸ – پدال کلاچ

به منظور در گیر کردن ایمن بخش های مختلف سیستم انتقال نیرو، پدال کلاچ زیر پای چپ راننده تعبیه شده است. در

اکثر لیفتراک های امروزی از گیربکس های اتومات استفاده می گردد و دیگر نیازی به پدال کلاچ وجود ندارد.

۹- پدال گاز

به منظور شتاب دادن به دستگاه و در زیر پای راست راننده تعبیه شده است.

۱۰ – تجهیزات هشدار دهنده (Warning Devices)

شامل تجهیزات هشداری، دیداری و شنیداری است از قبیل: بوق، بوق دنده عقب، چراغ گردان، چراغ چشمک زن و بلندگو.

۱۱- دکل (Mast)

یک مجموعه عمودی که برای بالا و پایین آوردن بار استفاده می شود و از یک سری ریل های دارای قفل داخلی تشکیل شده که

پایداری جانبی دستگاه را فراهم می سازد. این ریل ها توسط یک یا تعداد بیشتری سیلندر هیدرولیکی و یا توسط نیروی زنجیر

دکل را حرکت می دهند.

۱۲ – بارکش، حمل کننده (Carriage)

جزئی است که باعث حرکت بالا و پایین ریل های دکل توسط زنجیر یا مستیما توسط سیلندر هیدرولیک می شود. در واقع بارکش ساختاری است که تکیه گاه مناسب برای شاخک ها و متعلقات جانبی دستگاه است.

۱۳ – نگهدارنده بار (Load Backrest)

نوعی تجهیز بوده که به بارکش پیچ و مهره یا جوش شده تا از حرکت روبه عقب بار -هنگامی که بارکش بار را کاملا بلند کرده جلوگیری کند.

۱۴- شاخک، چنگال یا ناخن (Fork)

تجهیزی است فلزی برای برداشتن، نگهداشتن و بلند کردن بار که با بارکش متصل می شود.

۱۵- پلاک شناسایی دستگاه (Name Plate)

در این پلاک مواردی مانند مدل ؛ شماره سریال ؛ سال ساخت ؛ وزن لیفتراک ؛ ظرفیت مجاز بار SWL

حداکثر ارتفاع بالابری ؛ (نوع باطری لیفتراک برقی) مشخص است.

الزامات ایمنی راننده :

-تنها افراد داری گواهینامه و مشخص شده مجاز به استفاده از لیفتراک می باشند.

-هرگز اجازه ندهید افراد غیر مجاز از لیفتراک استفاده کنند.

-رانندگان لیفتراک بایستی کارت شناسایی و جلیقه فلورسنت به تن داشته باشند.

-سریعا حوادث مرتبط با لیفتراک را گزارش دهید.

-همیشه از کفش ایمنی،لباس کار، گوشی ایمنی و ماسک هنگام حمل مواد خطرناک استفاده کنید.

-همیشه کمربند ایمنی خود را ببندید.

-از حمل سرنشین با لیفتراک (در کابین یا روی شاخک) جدا خودداری کنید.

-هیچگاه نباید فردی زیر شاخک هایی که بالا قرار دارند بایستد.

-هیچگاه از لیفتراک برای کار در ارتفاع، بلند کردن اجسام قبل از مهار اصولی یا هل دادن اجسام استفاده نکنید.

-برای خارج کردن اجسام از کامیون با لیفتراک، حتما از زنجیر مناسب و ایمن استفاده کنید.

-از ترک کردن لیفتراک روشن خودداری کنید.

-هنگام سوار و پیاده شدن لیفتراک برای جلوگیری از آسیب مچ پا، همیشه رو به لیفتراک باشید.

-هیچگاه هنگام پیاده و سوار شدن از دکل لیفتراک نگیرید.

-هیچگاه در حین حرکت صندلی خود را تنظیم نکنید و یا از روی صندلی بلند نشوید.

-از وجود و سالم بودن کپسول اطفاء حریق در لیفتراک خود مطمئن شوید.

-هیچگاه محموله ها را در مسیر های خروجاضطراری، جلو تجهیزات آتش نشانی،شستی های اعلام حریق و درب های

خروج اضطراری نچینید.

-سیگار کشیدن حین رانندگی ممنوع می باشد.

-هیچگاه در حین حرکت شاخک را به بالا و پایین حرکت ندهید.

-در حالیکه شاخک بالاست حرکت نکنیدو فاصله بار تا زمین را رعایت کنید.

-سرعت مجاز را رعایت کنید(۵ کیلومتر بر ساعت در محیط های کاری و ۲۰ کیلومتر بر ساعت در محوطه)

-در سر پیچ ها سرعت خود را کم کرده،بوق بزنید و طوری دور بزنید که احتمال واژگون شدن وجود نداشته باشد.

-از حرکت مارپیچ برای عبور از موانع و یا چاله ها خودداری کنید.

-حین رانندگی از استفاده نمودن از تلفن همراه و خوردن و آشامیدن خودداری کنید.

-از شوخی کردن در حین کار جدا خودداری کنید.