5/5 - (8 امتیاز)

 ایمنی دیگ بخار

دیگ بخار به مخزن تحت فشار بسته ای اطلاق می شود که در داخل آن سیالی برای استفاده در خارج از آن گرما می بیند. این گرما توسط احتراق سوخت (جامد، مایع، گاز) یا توسط انرژی هسته ای یا برق تولید می شود.

دیگ ها ی بخار و مخازن تحت فشار در صنعت به دلیل کاربرد بسیار و کارایی که دارند بسیار مورد اهمیت می باشند.به طور کلی به مخازنی که درون آنها بیشتر از ۱ اتمسفر فشار باشد, مخازن تحت فشار می گوییم.
علاوه بر این لازم به ذکر است که هر چقدر فشار درون دیگ بخار یا مخازن تحت فشار بیشتر باشد کار با این مخازن خطرناک تر است.به همین دلیل تست مخازن تحت فشار از نظر ایمنی اهمیت بالایی دارد.تست هیدرواستاتیک دیگ بخار و تست مخازن تحت فشار بسیار حساس می باشد و بازرسان با تجربه، کار بازرسی فنی مخازن تحت فشار را انجام می دهند.

بازرسی مخازن تحت فشار , باید مراحل مختلفی را مورد بررسی قرار دهد و تمام شرایط و تجهیزات را نیز لحاظ کند.بازرسی مخازن تحت فشار به دلیل اینکه این مخازن فشار زیادی را درون خود دارنداز نظر ایمنی بسیار مهم می باشد.اگر بعد از بازرسی و تست مخازن تحت فشار, مشکل و نقص فنی یا ایمنی داشته باشد باید سریعا برطرف شود.

مخزن هوای فشرده تنها یک منبع ذخیره هوا نمی باشد بلکه به عنوان یک حذف کننده نوسانات فشار، تعدیل وضعیت کاریک کمپرسور (حذف Load/Unload های متوالی در کمپرسور) و جهت مصرف کننده های پر حجم مقطعی، جبران ساز طلقی می شود.

در انتخاب مخزن هوای فشرده باید چند نکته را مد نظر داشت :

انتخاب متناسب با فشارکاری (۸-۱۰-۱۳ بار) به صورت نرمال و فشارهای (۲۵-۴۵ بار جهت خطوط هوای فشار متوسط)حجم مناسب و ایده آل مخزن با توجه به ظرفیت کمپرسور و مصرف کننده ها حجمی در حدود نصف ظرفیت نامی کمپرسور بر حسب متر مکعب بر دقیقه می باشد (تا ظرفیت ۲۰ متر مکعب بر دقیقه)، به عنوان مثال اگر یک کمپرسور با ظرفیت ۶ متر مکعب نیاز به مخزنی با ظرفیت ۳ متر مکعب دارد.ساخت استاندارد و انتخاب درست ضخامت بدنه و عدسی ها و جوش با کیفیت طبق استاندارد .مخزن هوای فشرده همواره در معرض رطوبت بالا و آب خروجی کمپرسور می باشد که باعث ایجاد خوردگی در داخل آن می گردد، لذا مهمتر از پوشش بیرون مخزن، پوشش داخل آن جهت جلوگیری از خوردگی شدید و حوادث ناشی از آن می باشد.جهت پوشش دهی داخل مخزن نیاز است تا بتوان به داخل مخزن دسترسی داشت که مستلزم وجود دریچه عبور و بازدید((man hole می باشد.ضخامت رنگ داخل حداقل ۱۰۰ میکرون رنگ مقاوم به خوردگی می باشد.

عوامل خورنده  همراه سطوح داخلی مخزن هوا را تحت تاثیر خوردگی قرار میدهد.

سرعت و فشار بالای هوا نیز میتواند مشکلاتی در ارتباط با سایش سطوح داخلی بر اثر برخورد شدید ذرات معلق به وجود آورد. مخزن هوای فشرده بصورت دائم در معرض ورود قطرات آب خروجی کمپرسور و عوامل خورندهای از قبیل: رطوبت، گاز (SO2 ) و سایر گازهای مخرب می باشد و در صورت عدم تخلیه متواتر آب جمع شده درون مخزن هوا عملاً مخزن به یک منبع آب تبدیل می شود .که این امر خود باعث ایجاد خوردگی در داخل مخزن و همچنین مشکلات حاصل از آب ورودی به خط تولید می گردد. نصب شیرتخلیه اتوماتیک (بصورت برقی زماندار و یا مکانیکی) باعث می شود عملاً دغدغه های تخلیه به موقع آب داخل مخزن حذف شده و بسیاری از مشکلات حاصل از وجود آب درخط هوای فشرده براحتی مرتفع گردد.