Rate this page

تهویه صنعتی

تهویه هوا در هر محیطی دارای شرایط و استاندارد های خاصی می باشد.

تهویه عموما به دو دسته مطبوع و صنعتی تقسیم میگردد.

تهویه مطبوع

تهویه های مطبوع جهت افزایش رفاه عمومی،افزایش کیفیت تولید و پیشگیری از بیماری های مختلف در محیط های مسکونی ،اداری ،صنعتی وبیمارستانی استفاده می شود که معمولا با ساخت یک هواساز استانداردهای هرمحیط را با کمک فیلتر های مخصوص و مناسب سازی دما به کمک سیستم های گرمایشی و سرمایشی موجود تامین می نماید.

تهویه صنعتی

هدف از طراحی و نصب سیستم های تهویه صنعتی در مشاغل مختلف حذف آلاینده ها و یا کاهش میزان مواجهه کارگران به زیرحد مجاز( TLV) جهت پیشگیری از بیماری های شغلی می باشد.

اولین مرحله طراحی سیستم تهویه،شناخت فرایند تولید و مشخص نمودن نوع آلاینده های تولید شده (گاز ها ، ذرات و…) و محل تولید آلاینده می باشد . با توجه به نوع آلاینده  و محل تولیدآن روش جمع آوری و حذف آلاینده انتخاب می شود.

به منظور مشخص نمودن نوع آلاینده اندازه گیری عوامل زیان آور انجام خواهدگرفت و درفرایندهای شیمیایی با کمک کارشناسان شیمی ترکیبات تولید شده حاصل از فرایندهای شیمیایی شناسایی می شود و مشخصاتی چون وزن ،چگالی و درمورد ذرات، اندازه ذره نیز مشخص میگردد.

پس از تعیین مشخصات آلاینده  و نوع فرایند ، مشخص میگردد که  کدام یک از روش های تهویه کارایی بهتر و هزینه کمتری  برای شرکت خواهد داشت .(تهویه عمومی ،تهویه  موضعی و یاسیستم ترکیبی دمشی و مکشی).

تهویه عمومی:

در طراحی تهویه عمومی هدف رقیق سازی هوای کارگاه  به کمک فن های آکسیال یا پره ای جهت کاهش مواجهه کارگران با آلاینده ها می باشد اما برای آلاینده های با سمیت کم قابلیت استفاده را دارد و کارایی آن نسبتاً پایین است.

تهویه موضعی :

تهویه موضعی به علت عملکرد مناسب بالاترین کاربرد را دارد.

مرحله اول مشخص نمودن نوع هود:

مشخصات هود مورد نیاز و محل مناسب نصب آن به نحوی تعیین می گردد که مانع فرایند تولید نشود.

قابل ذکر است طراحی هود مهمترین بخش طراحی سیستم تهویه موضعی می باشد زیرا یک هود  مناسب می تواند تا ۵۰ درصد،کارایی فن را افزایش دهد(حداقل۳۰درصد کاهش هزینه ها) و قبل از رسیدن آلاینده به محل تنفسی کارگر آن را جمع آوری نماید.

مرحله دوم

مرحله دوم طراحی کانال های جمع آوری آلاینده می باشد که با توجه به نوع آلاینده ، شرایط ساختمانی و امکانات شرکت با حداقل مسافت طراحی می گردد.همچنین جنس آن نیز با توجه به نوع آلاینده از نظر شرایط فیزیکی و شیمیایی مشخص میگردد تا راندمان بالاتری داشته باشد.

مرحله سوم

مرحله سوم طراحی تصفیه کننده می باشد که با توجه به نوع آلاینده از انواع تصفیه کننده ها مانند بگ فیلتر ؛سیکلون، اسکرابر (مه پاش) و… استفاده می شود و در برخی موارد به علت تعدد آلاینده ها ترکیبی از چند تصفیه کننده استفاده می گردد.

مرحله نهایی طراحی فن و لوله خروجی:

مشخصات فن با توجه به نوع آلایده ، ابعاد و نوع هود ، طول و قطر کانال، ابعاد و نوع تصفیه کننده ، میزان فشار استاتیک موجود ، محاسبه و با توجه به حداقل حجم هوا و حداقل سرعت مکش مورد نیاز طراحی میگردد.

سیستم ترکیبی دمشی و مکشی

استفاده از سیستم دمشی و مکشی(ترکیبی از سیستم تهویه عمومی و موضعی) به علت کارایی بسیار بالا(نزدیک به ۹۰درصد)بهترین روش طراحی سیستم های تهویه صنعتی می باشد.

در این روش جهت افزایش فشار مثبت، یک سوم از میزان هوایی که سیستم مکنده از محل خارج می نماید را به محل وارد می نماییم تا هوای تمیز از محدوده تنفسی کارگر عبور نماید و تقریبا تمام آلاینده را به کمک هود از محل خارج نماید.